Archive for јун 2016

ЈНВВ 2-Р 04/2016 – радови

Грађевинско занатски радови на објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица обликоване у више посебних истоврсних  целина (партија) од I до IV: Партија I – Израда нових купатила, реконструкцијаи адаптација постојећих купатила Партија II – Реконструкција подних и газећих површина…Continue Reading →

ЈНМВ 4-У 02/2016 – услуге

Одржавање и сервисирање резервних делова за ПОУ апарате Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору