ЈНМВ 6-Р 11/2016 – радови

Надкривање улаза Дома у Блацу са регулацијом кишне канализације и хидроизолацијом објекта, израда темељног парапетног зида са уградњом металне ограде

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору Партија-II