ЈНМВ 2-КМ 09/2016 – добра

Набавка електронских картица и потрошног материјала за потребе студената Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору