ЈНМВ 1-У 14/2017 – услуге

Осигурање имовине и лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори број I

Конкурсна документација – Измена I

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија III