ЈНВВ 1-М 05/2017 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуменатција

Обавештење о закљученом ОС – Партија I

Обавештење о закљученом ОС – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II