ЈНМВ 4-Р 08/2018 – радови

Замена подних облога у објектима Студентских домова I, III и Дому I и II у Лепосавићу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору