ЈНМВ 2-KM 09/2018 – добра

Набавка електронских картица и апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору – Партија I

Oбавештење о закљученом уговору – Партија II