ЈНМВ 2-Е 10/2018 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору