ЈНМВ 1-РО 13/2018 – добра

Набавка рачунарске опреме и лиценцираног софтвера

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору