ЈНМВ 1-У 14/2018 – услуга

Осигурање имовине и лица

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Oбавештење о закљученом уговору – Партија I

Oбавештење о закљученом уговору – Партијa II

Oбавештење о закљученом уговору – Партија III