ЈНВВ 1-M 01/2019 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II