ЈНМВ 6-У 01/2019 – услуга

Услуге физичко техничког обезбеђења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору