ЈНМВ 4-У 07/2019 – услуге

Послови хигијенско санитарне заштите

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II

Обавештење о закљученом уговору – Партија III