ЈНМВ 3-Р 08/2019 – радови

Замена дотрајалих водовоних и грејних цеви и оштећених радијатора

 у објектима Студентских центра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору