ЈНМВ 2-KM 10/2019 – добра

Набавка електронских картица и апликативног софтвера

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору – Партија I

Обавештење о закљученом уговору – Партија II