Author Archive

Јавна набавка мале вредности Д 02/2014

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности Д 01/2014

Набавка посластичарских производа за потребе исхране студената Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ