Јавне набавке

ЈНМВ 1-КМ 14/2019 – добра

Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II  

ЈНВВ 1-E 04/2019 – добра

Набавка нискосумпорног горива – мазута NSG – S Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору    

ЈНМВ 1-Х 13/2019 – добра

Средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС Oбавештење о закљученом уговору  

ЈНВВ 1-Н 03/2019 – добра

Животне намирнице, остали прехрамбени производи Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС

ЈНМВ 2-Е 12/2019 – добра

Набавка нафтних деривата и ТНГ-а за потребе пословања Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору