ЈНМВ 5-Р 06/2019 – радови

Замена ПВЦ прозора на објектима Студентског дома I и II у Косовској Митровици и Студентском дому I у Лепосавићу Позив за пчодношење понуда Конкурсна документација  Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 4-Р 05/2019 – радови

Замена подних облога у објектима Студентских домова I, III и Дому I и II у Лепосавићу Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-Р 04/2019 – радови

Текуће одржавање студентских соба  (бојење и глетовање оштећених зидних површина) Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6-Р 03/2019 – радови

Надоградња постојећег бежичног интернета са пратећом опремом Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 1-Р 02/2019 – радови

Адаптација и реконструкција дома „Тодор Милићевић“ у Косовској Митровици Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору