ЈНВВ 1-M 01/2019 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II  

ЈНМВ 6-У 01/2019 – услуга

Услуге физичко техничког обезбеђења Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору    

ЈНМВ 1-У 14/2018 – услуга

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору – Партија I Oбавештење о закљученом уговору – Партијa II Oбавештење о закљученом уговору – Партија III

ЈНМВ 1-РО 13/2018 – добра

Набавка рачунарске опреме и лиценцираног софтвера Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору