Јавне набавке – окончан поступак

ЈНМВ 1-РО 13/2018 – добра

Набавка рачунарске опреме и лиценцираног софтвера Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору  

ЈНВВ 1-E 04/2018 – добра

Набавка нискосумпорног горива – мазута NSG – S Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1-КМ 12/2018 – добра

Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Oбавештење о закљученом ОС – Партија I Oбавештење о закљученом ОС – Партија II Oбавештење о закљученом уговору – Партија I Oбавештење о закљученом уговору – Партија II      

ЈНМВ 1-X 11/2018 – добра

Средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Oбавештење о закљученом ОС Oбавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 1-Н 03/2018 – добра

Животне намирнице, остали прехрамбени производи Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Појашњење I Kонкурсна документација – Измена бр. I Обавештење о закљученом ОС