Јавне набавке – окончан поступак

ЈНМВ 7-Р 09/2019 – радови

Реконструкција и надоградња система за видео надзор Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-KM 10/2019 – добра

Набавка електронских картица и апликативног софтвера Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II

ЈНМВ 3-Р 08/2019 – радови

Замена дотрајалих водовоних и грејних цеви и оштећених радијатора  у објектима Студентских центра Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 4-У 07/2019 – услуге

Послови хигијенско санитарне заштите Позив за подношење понуда  Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија III

ЈНМВ 5-Р 06/2019 – радови

Замена ПВЦ прозора на објектима Студентског дома I и II у Косовској Митровици и Студентском дому I у Лепосавићу Позив за пчодношење понуда Конкурсна документација  Oбавештење о закљученом уговору