ЈНМВ 4-Р 06/2017 – радови

Набавка и уградња керамичких плочица у објектима Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору    

ЈНМВ 6-Р 05/2017 – радови

Израда демит фасаде на другом спрату Студентског дома I у Лепосавић Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 5-Р 04/2017 – радови

Набавка и уградња спољних бехатон плоча и израда бетонских тротоара на простору испред  Дома III и Дома IV Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 2-Р 03/2017 – радови

Текуће одржавање студентских соба (бојење и глетовање оштећених зидних површина) Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1-ХТЗ 03/2017 – добра

Радна и заштитна опрема Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору