ЈНВВ 1-М 05/2017 – добра

Набавка помоћног и потрошног материјала за одржавање зграда и објеката Студентског центара „Приштина“ – Косовска Митровица Позив за подношење понуда Конкурсна докуменатција Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору…Continue Reading →

ЈНМВ 1-У 14/2017 – услуге

Осигурање имовине и лица Позив за подношење понуда Конкурсна документација Питања и одговори број I Конкурсна документација – Измена I Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија…Continue Reading →

ЈНВВ 1-E 04/2017 – добра

Набавка нискосумпорног горива – мазута NSG – S Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2-КМ 13/2017 – добра

Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС – Партија I Обавештење о закљученом ОС – Партија II Обавештење о закљученом уговору – Партија I Обавештење о закљученом уговору – Партија II

ЈНМВ 1-X 12/2017 – добра

Средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом ОС Обавештење о закљученом уговору